• English
  • Polski

DanceLabirynth

DanceLabirynth jest autorskim pomysłem DanceLab, który został stworzony z przemożnej chęci do dzielenia się z widzem twórczością wyjątkowych artystów z różnych dziedzin sztuki.

DanceLabirynth jest innowacyjnym, niezwykle ciekawym i nieprzewidywalnym wydarzeniem artystycznym. Nie można go przyporządkować do określonego gatunku sztuki współczesnej, gdyż Labirynth jest formą uwolnioną od tradycyjnych ram i ograniczeń teatru. Jest to spotkanie artystów z wielu dziedzin sztuki, którzy inspirując się wzajemną twórczością wchodzą ze sobą w dialog, lub też świadomie go unikają. Różnorodność programu artystycznego sprawia, że każdy widz znajdzie podczas wieczoru intrygujący, poruszający go moment.

DanceLabirynth stanowi integralną część w ramach wieczoru z DanceLab. Może również zaistnieć jako indywidualne wydarzenie kulturalne. Labirynth w oryginalny sposób adoptuje każdą przestrzeń: galerię, muzeum, teatr, jak również mniej konwencjonalne miejsca.